• Afmelden
  Mocht je onverhoopt besluiten te stoppen met voetbal dan geldt de volgende procedure.

  Alleen afmelding bij de ledenadministratie is geldig en je afmelding moet op uiterlijk 15 mei binnen zijn. Bij het niet tijdig afmelden is de club genoodzaakt het volgende bij je in rekening te brengen:

  1. 1/4 van de van toepassing zijnde jaarcontributie
  2. Bondskosten voor het gehele seizoen (op dit moment € 17,50)
  3. Administratiekosten ten bedrage van € 17,50

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor je afmelding en wel voor een termijn van 3 weken oftewel uiterlijk 5 juni. Let op, het aanvragen van uitstel is mogelijk tot en met 15 mei en moet ook
  bij de ledenadministratie worden ingediend.

  Afmelding is alleen mogelijk per 15 mei; afmelding gedurende het seizoen is alleen bij uitzondering mogelijk tijdens de winterstop waarbij er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden naar
  oordeel van de club.

  Wanneer je stopt met voetbal maar nog wel betrokken zult zijn bij de club, bijvoorbeeld als leider, grensrechter of een ander vorm van vrijwilliger, dan kun je het lidmaatschap laten wijzigen in ‘algemeen lid’.

  Mocht je al (veel) eerder dan 15 mei weten dat je gaat stoppen met voetbal, regel dan je afmelding zodra je het weet! Daarmee maak je het de mensen die zich (vrijwillig!) bezig houden met
  ledenadministratie en indeling een stuk makkelijker.

  Afmelden is alleen mogelijk bij de ledenadministrateur! Lever DIT formulier ingevuld in bij Sjoerd Zijlstra, Sint Annafinne 12, scan en mail het naar ledenadministratie@vvworkum.nl of maak een foto en app het naar 06 – 2183 3602. Dit geldt voor zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal.

  Overschrijven
  Als je besluit je actieve voetbalcarrière bij een andere club op het veld of in de zaal voort te zetten dan dient er overschrijving door de club worden aangevraagd. Deze overschrijving moet door de
  KNVB worden goedgekeurd.

  Voor het aanvragen van overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt 15 juni als sluitingsdatum.

  In eerste instantie kan overschrijving dus alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Tussentijdse overschrijving is alleen mogelijk indien er voldaan wordt aan de dispensatie criteria die door de KNVB zijn vastgesteld. Denk aan criteria als A-categorie of B-categorie, gewijzigde studie-, werk-, woon- of medische omstandigheden en akkoord van de te verlaten club.

  Ook voor tussentijdse overschrijvingen uit zijn deadlines opgesteld:

  • aanvraag tussen 16 juni en 31 augustus: per 1 september of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtigd;
  • aanvraag tussen 1 september en 31 januari: per 1 februari of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtigd;
  • aanvraag tussen 1 februari en 1ste vrijdag van maart: per deze 1ste vrijdag van maart of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtigd.

  Een overschrijvingsformulier en meer informatie in jouw specifieke geval is te verkrijgen bij de ledenadministrateur of secretaris van de vereniging, die je ondersteunt bij het aanvragen van de overschrijving.