• Club van 50

  Wil je als supporter Voetbalvereniging Workum financieel ondersteunen? Dan is de Club van 50 een prachtige geleding om hier invulling aan te geven. Het doel van de Club van 50 is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor Voetbalvereniging Workum te kunnen realiseren.

  Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 50?

  • Je steunt V.V Workum
  • Je krijgt een vermelding op het Club van 50 bord in de kantine van Sportcentrum Rolpeal
  • Je kunt ideeën of suggesties doorgeven aan het Club van 50 bestuur
  • Je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Club van 50
  • Eens per jaar wordt er een vergadering belegd voor alle leden, waarin door de leden wordt besloten aan welke initiatieven en investeringen van V.V. Workum financiële steun wordt gegeven.

  De jaarlijkse bijdrage aan de Club van 50 bedraagt uiteraard € 50,00 per jaar.

  Interesse?
  Wij hopen je als nieuw lid van de Club van 50 te mogen verwelkomen. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden van de Club van 50:
  Taco Nota 06-24946454
  Peter van der Vlugt 06-21926664
  Jan de Jong 06-40836492

  Algemeen mailadres: clubvan50vvworkum@gmail.com